قوانین مرجوعی

سلام دوستان عزیز 

بدلیل شرایط حاد کرونا در کشور  مرجوعی و یا تعویض محصول خریداری شده نداریم 

تشکر از همه دوستان